Välkomna till min sida om bröstoperationen som misslyckades

Jag rekommenderar alla att läsa
 texten innan ni tittar på bilderna.

« Bilder genom hela resan»    
Bilder på slutspurten"


Observera att detta inte är en porrsida !!

Många undrar kanske varför jar den här sidan och gger ut bilder på minbst.  
Anledningen är den att innan jag gjorde den här operationen så letade jag febrilt på internet efter 
in
formation för jag ville veta så mycket som möjligt om risker, resultat osv....
tyvärr så 
hittade jag inte särskilt mycket.  

Vad är då en Diep Lambå ? 

Ja, jag är ju ingen specialist att berätta det,
 
men kortfattat så är det en bröstrekonstruktioför patienter som av olik
anledningar behöver nybröst, i huvudsak är det cancerpatienter som har förlorat ett elle
båda brösten. Man utföden också i rebygande och det är det jag har gjort.
 Ist
ället fösilikon eller andra fyllningar så tar man 
fe
ttvävnad från sin egen kropp, oftast från buken elle
s
tjärten.  Operationen tar ca 6-8 timmar och man räknar med 
 att det tar ca 6-8 dagar innan man kan åka hem från sjukhuset.


 

Bakgrund !
År 2000 dog min mamma i bröstcanceefter atha drabbats två ggr.
Min mormor har också haft det men lever än idag.
I hennes släkt hastan allkvinnor i alla led haft det.
Samma åsom mammdog fick jag veta att det är möjligt att gör
en
 sk. gentest för att som man löper större risk att drabbas av det själv
D
et tog etpar år innan jag kom till skott, men 200
började jag gå  utredningar och min mormor fick lämna ett blodprov. 
Svare
t var att jag hade 35 % risk att drabbas,en normal kvinna utan cancer i 
generna löper ca 25 % ris
k att drabbas. 
Efter en
 operation så löper man ca 5 % risk att få det.

Jag behövde 
inte mycket betänketid för att besluta mej 
om att ta bort
 båda brösten.Vid mitt första besök på 
Akademiska sjukhu
set i Maj 04 så fick jag information om den här nya metoden, innan var 
jag fast beslut
en att operera in silikon, men det här var ju idealiskt, 
jag
 skulle ju inte bara få nya fräscha bst, som en bonus skulle jag även bli av med allt 
fett
  magen som min läkare så finnämnde *fniss* Och jag behöver inte 
oroa mej
 för silicon som ska spricka eller hårdna, inte heller behöver jag byta ut fyllningen om 10 år. . 
Do
m här brösten kommer att sitta  länge jag lever och åldras med mej :-) 
De
t var ialla fall vad som var meningen....... Allt lät så bra.... 

Om jag bara vetat då vad jag vet idag :-(       Detta var i Maj 2004.
Op
eration skulle ske i September. Under sommaren kämpade jag med att sluta röka eftersom 
man
 måste vara kfri minst 3 månader innan operationen. 
Jag var 
rökfri 2 månader innan ocpå sjukhuset sa man att det räckte.
Sen gick det fort, i slutet på Augusti så ringde jag upp tilmottagningen för att kolla 
vil
ken datum som var aktuellt för min op eftersom jag och min sambo funderar på en Thailandresa i Januari. 
Man
 undrade om jag ville och kunde komma tilden 5 September. Självklart, 
det var ju bar2 veckors ntetid och depassade mej perfekt, då skulle det 
hi
nna läkas innan resan. Samma eftermiddag fick jag ett 
telefonsa
mtal från mottagningen, dom hade fått ett återbud 
de
n 30 Augusti, om bara 5 dagarville jag ha den tiden ?
Såkl
art att jag ville.


 

Efter operationen följden vecka av mycket ta kontroller, för att se om allt var som de
skulleman hade en speciell apparat som man lyssnade abröste
med föatt se att alla vener och blodkärsom sytts hop fungerade.
I börjakontrollerade man 2 ggr i timmen, 
s
edan 1 gång i timmen...osv.. osv...till slut vart det en gång om dagen och sen slutade man helt.
Varje gång sa
 man att det såg så fint ut, själv kunde jag inget se från min
 vinkel och jag 
var inte i det skicket att jag kunde ställa mej ock kika i spegeln.
Efter ca 
en vecka kom en läkare och sa att det här måste man ju göra något åt !!!! 
J
ag förstod ingenting, alla sa ju att det såså fint och bra ut ?? 
Det visade sej då att jag fått sk. nekroser "Död hud" på ett flertal ställen, orsaken till det kan 
va
ra en hel del.Bla annaatt man skalat av huden från alla körtlar alldeles för tunt,
 på
 så sätt finns inga blodrl kvar sokan hittner till den sk lambån "
Det f
ett man tagit från buken" Men min 
kare vill brgärna påpekatt det beror på att jag vart rökare !!
Fast jag vet folk som genomgått samma operation som jag och inte vart rökare alls, dom ha
drabbats asamma sak som jag."Konstigt"

Torsdagen den 9 September fick jag åka hem, med eremiss
tildistriktsköterskan för omläggning varannan dag.
Jag hann inte vara hemma så många dagar 
för på Söndagen den 12 Septemberfick jag åka 
t
illbaks till Akademiska pga. infektioi både buksåret och båda brösten.


 

En vecka gåoch man sätter upp mej för operation. Tisdagen de21 September, 
d
å ska man så atsäga skrapa losall den döda huden "Nekroserna" 
M
en operationeblir anågon anledning uppskjuten till dagen efter Onsdagen den 22 Sept.
I en vecka får jag sedaligga med kompresser som byts ut var annan dag
Ny operation bokas till Tisdag den 28 September, då ska man ta ny hud från skinkan
 och sätta p
å. Fortfarande äter jag p-cellin.

Vaknar upp på Tisdag kväll runt 19-tiden på uppvaket och det känns som jag har gipsat båda brösten, 
vad man gjort är att man sytt fast tjocka kompresser på brösten, för att på så sätt hålla den nya huden på plats, 
d
et känns obehagligt och skrämmande, det svider som fan på skinkan där ma
tagit hud och jag känner mej ännu mer stympaän jag gjort tidigare,
t
årarna kommer inte längre bara en gång om dagen.

Söndagen den 3 Oktoberen vecka efter hudtransplantationen så tog mabort kompresserna, 
nu kom
 nästa nederlag, jag trodde ju att man hade sytt igen alla stora fula sår
men
 det hade man inte gjort. Jahade fortfarandinfekterade hål lite överallt på båda brösten.

På måndagen den 4 Oktober ville man skrivut mej, medet ville inte jag,
 så j
ag fick ligga kvar en natt till och på 
Tisd
agen den 5 Oktober fick jag flytta till en sk patienthotell i en annan byggnad.
D
är fanns inttillgång till sjukvårdpersonal alls och klockan 17.00 så försvannall personal helt. 
Vad 
skulle jag ligga där för ?
Dagen efter allt Onsdagen den 6 Oktober fick jag komma till plastikkirurgiska 
avdelningen för omläggning och dom ansåg att allt var så pass bra att jag borde kunna åka hem. 
Så j
ag vart utskriven med en remiss till distriktsköterska, nu med omläggning varje dag.

 


Vad hände sen !
L
ördag den 9 Oktober har jag fortfarande stora hål bådei buken och på båda brösten, 
det sipprar ut sårvätska men verkar inte vara infekterat, jag tempar mej 2 ggr dagligen. 
och ha
duschat hela kroppen på mycket länge och lagt om alla såren själv hemma, 
på 
Måndag ska jag tillbaks till distriktan och på Tisdag 12 Oktober har jag återbesök till Akkis.

Tiden går!

Febr
uari-05
Eft
er 6 månader kommer jag på återbesök till akademiska. Jag börjar se fram emot att 
de
t är dags för att sätta dit bröstvårtorna, men jag får beskedet att det inte är aktuellt ännu. 
Pga. att det
 inte läkt tillfredställande. Så istället får jag beskedet att jag skall börja med 
en slags siliconkompress som jag ska använda dygnet runt i ca 6 månader !!!

Först efter det kan det bli aktuellt att göra klart mina bröstvårtor.
nslorna jag har när jag lämnar mottagningen går inte att beskriva, 
jag vet
 inte om jag ska gråta skrika eller rent av skratta, fast vad finns det att skratta åt ?

Jag kä
nner mej så grundlurad så det är inte sant, min läkare sa till mej 
när 
det var dags för hudtransplantering att detta inte skulle påverka slutresultatet, men se hur det ser ut
 ida
g 9 månader efter operationen. Jag känner mej stympad, utnyttjad på så sätt att det känns som om 
dom använt
 mej som försökskanin.
Dessutom så har operationen genomförts på ett helt annat sätt än vad som visats till mej  innan jag gjorde den. 
Ingen sa något till mej om 
att frilägga vårtgårdarna så som man gjort. 
Detta har ju medfört att det blir mycket svårt att kirurgiskt rätta till allt. Hade 
man inte gjort det så hade man kanske 
kunnat sätta in en expande
rballong och pumpat upp brösten, för att sedan skära bort all den fula huden. 
det är i alla fall tankar som jag har.

Fråga mej idag hur jag mår och jag svarar "SKIT" 
Fråga mej idag om jag m
ed facit i hand skulle gjort om detta och jag svarar 
ALDRIG I LIVET.

Brösten är olika stora, ärren ä
r lagda på olika höjd och vårtgårdarna pekar åt fanders,
 hur skulle jag som tjej kunna var
a nöjd med det här !

Jag önskar att min läkare hade sagt till mej att det visst skullep
åverka slutresultatet och i alla fall gett mej 
valmöjligheten att ta bort brösten och börj
a om med en expanderballong redan då. På så sätt hade jag sluppit 9 
månaders sveda, värk o
ch psykiskt lidande.

Men näe då, det ända han sa var "Susanne, var inte orolig, detta på
verkar inte slutresultatet och
 vi har ju nått våra mål ! "Att minska risken för cancer."

Alla operationer lyckas inte, men dom bilderna får vi inte se !
[Anmälan är gjord till PSR.]
Men vad hjälper det mej
, jag ser ju ut som jag gör i alla fall.

Tiden går igen..........

I början på Mars så s
kickade jag ett mail till akademikliniken i 
Stockholm och förkl
arade mitt dilemma för dom. Jag fick svar att jag var välkommen 
på et
t kostnadsfritt besök. Dom ville höra lite mer vad som hade hänt. 
Jag
 fick en tid till den 10 Maj. Efter det besöket känns det som om jag kan vara glad för första 
gången s
en jag opererades i Augusti-04. 
Fic
k träffa en helt underbar läkare, hon visade mej hur man skulle kunna fixa 
till allt så
 att det skulle kunna bli acceptabelt att 
leva med.
 Det handlade om att skära bort en del fula breda ärr, flytta vårtgårdarna så att bröstvårtorna skulle 
komma på rätta stället, suga bort det fett som bildats under armarna och även fettsuga
 på 
magen direkt under brösten, snygga till ärret på buken så att det inte är så
 brett
 och fult som det är idag, bleka dom ärr som inte gick att ta bort. 
A
llt det här lät nästan för bra för att vara sant. 
Dessutom så skulle 
man kunna operera bort den besvärande systan som jag fått i vänster bröst.
Finansieringen av detta skul
le kuna skötas via bidrag från landstinget.

Dock tyckte hon att jag skulle gå till det avtalade besöket som jag hade 
med min läkare på 
Akademiska den 24 Maj och prata med honom om vad dom skulle kunna 
göra i s
könhetssyfte bla. 

Så förra vecka
n åkte jag till Uppsala och träffade honom. Men tyvärr så funkade det inte så bra, vi vart osams 
ganska 
direkt pga av att han började tjata om rökningen igen. Han anser att han inte kan erbjuda mej någonting, 
inte ens borttagn
ing av systan så länge jag inte har varit rökfri i 6 månader. 
TO
TALT rökfri,
 med det
 menar han att jag inte ens ska utsätta mej för PASSIV rökning !!! 

Ganska omöjligt f
ör mej då jag bor ihop med en rökare även om 
han bara rö
ker på verandan och det ända umgänget jag har är när jag åker till klubben 
på Onsdag
arna och fikar med andra som har samma bilintresse som jag själv har. 
Jag kan j
u knappast begära att alla i klubben ska avstå från att röka bara för att jag inte bör utsätta mej för passiv rökning.
Det borde ju räcka med att 
jag själv faktiskt inte röker alls längre.

Jag lämnade 
läkarrummet och sa att jag var färdig med honom. Jag vill inte ha med honom att göra nånsin igen. 
När jag kom h
em ringde jag till Akademikliniken igen.
Denna gången r
ekomenderade hon mej att i första hand ta kontakt med sjukhuset igen och be att få byta läkare. 

Så det gjorde ja
och nu ska jag få komma och träffa en 
annan läkare på 
Akademiska som jag inte träffat förr. Funkar det inte med honom heller så 
ska akadem
ikliniken ta sej an mej.
 nu går jag bara och väntar på att en tid ska trilla ner i brevlådan.
Men jag har a
lldeles för ont av systan så den har jag vart och tömt idag igen 30 Maj. 
Denna gången fick dom ut ca 10 ml och en väldans massa luft. 

Det kä
nns jätteskönt efteråt, men nu ca 3 timmar efter tömningen så känner jag att det fylls på igen *suck*

Fortsättning följer....
......

Juni-05

Har vart och träffat den nya
 läkaren på Akademiska sjukhuset nu. 
Äntligen
 någon som tar systan på allvar.han ska fixa så jag får komma på ultraljud på 
Västerås Sj
ukhus. han trodde att det kunde handla om lymfläckage 
"Säger ju iof 
inte mej nåt" 
Just nu känns det som att det i alla fall händer något och jag kanske kan få bli av med den. 

MEN.......
Ny vårta blir förmodli
gen inte aktuellt förrän i Oktober !!!!!!!!!
Oc
h tyvärr så är vi inte överens han och jag om vårtans placering, han anser att den sitter där den ska, 
men det tycker ju
 inte jag. Ej heller tyckte han att det skulle vara aktuellt med någon 
b
lekning av den nya huden,han menade på att det skulle i alla fall inte synas om 10 år !!!
Jag 
vet inte i dagsläget hur jag ska gå vidare med detta, om jag ska ta kontakt me
A
kademikliniken igen eller om jag ska godta det här. Jag börjar bli så trött på det här nu, 
det tar a
ll must ur mej att ständigt tänka på detta.

28 J
uni...
To
g kontakt med media. Expressen var här hemma och intervjuade mej och tog en massa bilder.
Jag vill verkligen att det här ska komma ut till alla
Alla s
om ska genomgå samma operation borde få se hur det KAN gå.
Om det kommer i tidningen el
ler inte det visar sej.


 

Fortsättning följer.......
Fredagen 8 Juli-05 
Artikeln publiceradei
 Ex
pressen idag <http://expressen.se/index.jsp?a=400968>
Jag haockså var ultraljui Västerås
M
an kunde konstatera atdär finns en vätskefylls blåsa, svar skickatill 
Akademisksjukhuset ocnu väntar jag besked därifrån om nästa steg


 

2006-01-13

1.år efter operationen så hajatt avslapå begäran oersättning 
fråpatientskadenämnden, då maanser atdettinte äen medicinsk patientskada. ??

Sannerligen så undrar ju javai helskottdet ska krävas för att få ersättning.
Sj
älvklart så har jag lämnat in överklagan.

För övrigt........

Har varit på en läkarkonferans på Akademikliniken och väntar nu besked från dom.


Igår Torsdag 12 Januari-06 var jag på Akademiska för att diskutera en ev 
o
peration för att ta bort cystan, som i Juni var 4x6 cm stor
men
  devisade sej att läkaren inte kunde känna nån cysta längre 
H
an trodde nu atdet kunde röra sej om sk NEURINOM ?
Tydligen en nervskadaDet innebär att nerverna växer in i sej själva
och orsakar stor smärta. Neurinom kallas i folkmun för fantomsmärta som vid Tex. amputation !

Är det nån som tycker att det här verkar rörigt ? 
Du ä
r inte ensam. det tycker jaockså.

Ja ja, nu jag iahär hemma och väntar på en tid för ultraljud.........


 

Blev igår 16 Januari uppringd av Per Heden på Akademikliniken.
"Nervös"
Operationsdatum satt till 8 Februari.

2006-01-18.

Fått tid till ultraljud 24 Januari, väntar med spänning på resultatet.


 

2021-01-24
Idag har jag äntligen vart på ultraljud. Det visar sej att
jag fortfarande har kvar cystan.
Alltså inget Neurinom. det är jag tacksam för eftersom cystan är möjlig att operera bort,
det hade inte vart lika lätt att få bort ett neurinom.
Den är 7x3,5 cm. bild finns under bilder. Äntligen..........

Ingemänniska rldekan ana eller förstå vad och hur jag känner idag.
Det äTisdag 15 Februari. 6 dagar efter operationen på
 

Akademikliniken på Lidingö.  

Det ärsta dagesom jaorkar sitta uppe och engagermej i got.

Alltså. Onsdsags opererades jag på Akademikliniken av Per Hedèn och Gabriella Rudbeck, 
allt 
finasierades genom deras egen AK-Fond. 

Per Hedèn har flyttat ner såret på buken, gjort om naveln och sugit ur 3 liter fett *s*. 
Helt plöt
sligt så har jag en midja :-)och ärret syns knappt alls.
G
abriella Rudbeck har gjort om brösten totalt. sugit bort allt fett under
 arma
rna ocgjort om alla ärr.

Jag låg kvar två dagar på kliniken och fick åka hem på Fredagen 10 Februari. 
ndagen 13 Februari var jag på återbesök.

Det här är ju  helt otroligt,  hur jag än stirrar i 
s
pegeln så kan jag inte begripa att det är mej jag tittar på, att det ärmin kropp jag ser. 
Små tunna sträck, inga synliga stygn och naveln ser
inte längre ut som om den är ritad av en sex-åring.

 
Visst ser jag att det finns ärr, men herregud, dom går inte att jämföra
med ärren som dom såg ut efter operationen på
Akademiska sjukhuset för 1½ år sedan.

Nser jag verkligen fram emot en snabb läkninså jag kafå mina efterlängtadbröstvårtor.

Jag har medverkat i Outsiders " Kanal 5 "och resultatet av den kan ni se
nångång under våren-06


 

28 Mars -06

Jaha, då har programmet visats på kanal 5 Outsiders, det märsk ju i gästboken och på mailen

Både negativa och positiva inlägg.
Själv är jag nöjd med programmet och ångrar inte att jag var med.
Kan kanske tycka att det vart lite mycket tårar på slutet,
men jag var faktiskt så sjukt glad när jag fick se resultatet att detinte fanns annat än tårar.

Jag kommer att fortsätta att ta bilder och lägga ut här på hemsidan.


 

9 April - 06
Idag har jag tagit nya kort. Ärren läker otroligt fint och jag blir lika glad varje gång jag byter tejpen :-)

Jag börjar förstå att det knappt kommer att synas till sommaren.


Det är idag den 10 September -07

Mycket har hänt sedan sist. Jag har vart en vända till AKADEMIKLINIKEN
och fått implantat. 420 ml gelé anatomiska.
Dom är jättefina och inte så där fotbollssilicon som unga tjejer kanske förväntas ha.
Dom här ser helt normala ut för en kvinna på 45 och jag är mycket nöjd med resultatet.
7 Nov ska jag på återbesök och då ska vi boka en tid för bröstvårtor. Gissa om jag längtar efter att det här äntligen ska va över !
Har beslutat mej för att inte lägga ut fler bilder förän jag är helt färdig.


2021-02-25

Jaha, ny info.
Jag har varit en vända till Akademikliniken igen.
Man gjorde bröstvårtor. Dom tog brosk från baksidan av örat.
Tyvärr lyckades inte operationen, circulationen funkar inte till 100% på VÄ sida,
så den knoppen dog ganska direkt

Knoppen på den högra sidan klarade sej bättre, men är inte 100% OK.
Så nu ska dom ta upp mitt ärende på en konferens i vår.....
Ev ny op blir tidigast i höst

Känns som jag inte orkar mer nu

 

 


2020-10-08

Äntligen.....Äntligen......
För två veckor sedan var det dags för nytt försök med vårtor på Akademikliniken i STHLM,
den här gången tog dom en bit av örsnibbarna.

Idag var jag på återbesök och jag är glad å kunna skriva att efter års väntan så har jag äntligen
det som borde vara varje kvinnas rätt.....
Egna bröstvårtor *glad*
Nu ska jag tillbaks till kliniken i December och då ska vi se om det behövs fyllas på med lite
hårt brosk för att dom inte ska bli intryckta, sen efter det så är det bara tatuering kvar.

Jag älskar er Akademikliniken och speciellt PER HEDÉN.

Har bestämt mej för att lägga ut bilder på vårtorna trots att jag inte är 100% färdig ännu.
Så ni som undrat länge hur det gått för mej, hoppas ni gläds lika mycket som jag gör :-)

 


April -09

Jaha......Att ta brosk från öronen var inte en metod som funkade. Brösten är så skadade sen operationen i Uppsala så det finns inte blodcirsirculation som får dom att överleva :-(

Nu har jag fått nån slags flytande silicon som man sprutar in Tror det heter makolaine. Ska till hösten in och få ytterligare injectioner.

Vårtgårdarna är tatuerade flera ggr, men tyvärr så fäster det inte på den ärrade huden, så jag får göra det med tremånadersintervaller.....förmodligen resten av mitt liv :-(

Tack gode gud att jag har Akademikliniken som ställer upp för mej hela tiden. :-)
Mitt senaste besök hos Jenny filmades och kommer att sändas i nån dokumentär till hösten.

 


Oktober -09

Nu är det dags :-)

TV-dokumentär !
Tisdag den 6 oktober kl 20:00 är det premiär för Plastikkirurgerna, en svensk dokumentärserie från 2009 som utspelar sig på Akademikliniken.

Jag är med i avsnitt 6 den 10 November.

I tio avsnitt följer vi patienter som drömmer om en förvandling, kirurgerna som hjälper dem dit och övrig personal som finns där för att göra upplevelsen så behaglig som möjligt.

I varje avsnitt följer vi tre till sex patienter. De berättar om sina känslor och förväntningar inför, under och efter operationen eller behandlingen.

Bland de återkommande personerna finns bland andra Akademiklinikens grundare Per Hedén, Ulf Samuelson och Jan Jernbeck.

Klicka här för Plastikkirurgernas sida på tv4.se

Kanal: TV4 Plus
Tid: Varje tisdag med start 6 oktober kl 20:00

 


 

2020-12-19

Har varit vansinnigt dålig på att uppdatera sidan.

Tyvärr är allt inte bra :-(

Mitt vänstra bröst hänger åt sidan, det gör att det blir ett enormt tryck och jag har väldigt ont varenda dag, svårt att hitta en bra sovställning.
När jag konsulterade Per om det så fick jag beskedet att vi självklart ska försöka lösa det. Snå nu blir det ny operation igen.
Lösningen är antingen nåt slags kroppseget band som man placerar som en invändig bh eller så blir det en ny protes. Själv hoppas jag på en ny protes eftersom jag har så ont i mitt kroppsegna bröst på vänster sida.

Usch o Blä

Närjag äntligen börjar läka så jag rör mej ohejdat utan att alltid behöva tänka på dom, ja då är det dags igen :-(
Men jag vet ju också, att om jag inte gör det så blir det värre, den här värken är inte rolig att ha varenda dag *suck*
Jag ska operera mej 11/1-11 med lite tur kl 11 så då kanske det blir som ett omen ha ha ha ha en väldans massa ettor :-)
Självklart kommer jag lägga ut bilder här på före/efter.

Tjing sålänge